Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3867/GA, 8 juni 2020, beroep
Uitspraakdatum:08-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Voeding  v

Nummer          R-19/3867/GA             

Betreft [klager]            Datum 8 juni 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het niet verstrekken van koosjer voedsel (GO 2018/504).

De alleensprekende beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Grave heeft op 21 mei 2019 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. M.A. Prins, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en de directeur van de PI Grave in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

De beroepscommissie merkt op dat klager kennelijk gedurende een langere periode regelmatig heeft geklaagd over het niet ontvangen van koosjer voedsel. Zijn klachten zijn – volgens klager en de rabbijn – telkens ongegrond verklaard. De rabbijn adviseert negatief ten aanzien van het ontvangen van koosjere voeding. Van nieuwe omstandigheden op grond waarvan klager thans recht zou hebben op koosjer voedsel, is niet gebleken. Dat de rabbijn klager niet opnieuw heeft bezocht bij zijn terugkeer naar de PI Vught, maakt niet dat de directeur niet heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Deze uitspraak is op 8 juni 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. J. de Lange, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. K. Kiela, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven