Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3747/GA, 29 mei 2020, beroep
Uitspraakdatum:29-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/3747/GA             

         

Betreft [klager]            Datum 29 mei 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het uitblijven van een beslissing van de directeur over een tegemoetkoming in klagers studiekosten (IJ-2019-385).

De alleensprekende beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Krimpen aan den IJssel heeft op 6 mei 2019, klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Krimpen aan den IJssel in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard, omdat klager beklag heeft ingesteld voordat de termijn was verstreken waarbinnen de directeur in een eerdere uitspraak van de beklagcommissie was opgedragen om een beslissing over de tegemoetkoming in klagers studiekosten te nemen. Van een (fictieve) weigering een beslissing te nemen was dus (nog) geen sprake. De beroepscommissie komt tot het oordeel dat dit oordeel juist is, omdat niet kan worden gesproken van een verzuim of weigering om te beslissen, zoals bedoeld in artikel 60, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

 

 

Deze uitspraak is op 29 mei 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven