Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5267/GA, 26 mei 2020, beroep
Uitspraakdatum:26-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-19/5267/GA             

          

Betreft [Klager]            Datum 26 mei 2020

 

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het moeten missen van EMDR-therapie en fysiotherapie, nu de tenuitvoerlegging van de opsluiting in een strafcel in een andere inrichting moet worden ondergaan (PL-2019-504).

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad heeft op 7 november 2019 het beklag ongegrond verklaard. De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. R.I. Kool, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft in deze zaak aanvankelijk aan partijen laten weten dat zij in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt ter zitting naar voren te brengen. De maatregelen die de overheid heeft getroffen in verband met het tegengaan van de verdere verspreiding van het coronavirus leiden ertoe dat het onduidelijk is wanneer behandeling op een zitting weer kan plaatsvinden. Daarom heeft de beroepscommissie in deze zaak alsnog afgezien van behandeling ter zitting en partijen in de gelegenheid gesteld schriftelijk hun standpunt kenbaar te maken. Dit ter bevordering van een afdoening van de zaak binnen een redelijke termijn met inachtneming van de belangen van partijen.

 

2. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard. In aanvulling op de uitspraak van de beklagcommissie, overweegt de beroepscommissie dat uit het dossier onvoldoende volgt dat klager nadeel heeft ondervonden van het tien dagen moeten missen van de EMDR-therapie en de fysiotherapie. In het verweerschrift heeft de directeur daarnaast duidelijk gemaakt dat bij de tenuitvoerlegging van de opsluiting in strafcel in een andere inrichting, er altijd door de medische dienst een overdracht plaats vindt.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

 

 

Deze uitspraak is op 26 mei 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. S. Djebali, voorzitter, F. van Dekken en drs. H. Heddema, leden, bijgestaan door mr. A. de Groot, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven