Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5037/GM, 26 mei 2020, beroep
Uitspraakdatum:26-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          R-19/5037/GM

    

         

Betreft [klager]            Datum 26 mei 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van […] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beroep ingesteld tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts van de locatie Norgerhaven te Veenhuizen (hierna: de inrichtingsarts). Klager beklaagt zich erover dat hem onvoldoende zorg is geboden na een operatie dan wel dat hij niet voor controle is doorverwezen naar het ziekenhuis.

De medisch adviseur bij het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft bemiddeld. Het bemiddelingsverslag bevindt zich in het dossier.

De beroepscommissie heeft klager en de inrichtingsarts in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Na zijn operatie is hij niet meer voor controle naar het ziekenhuis doorgestuurd. Zijn klachten bleven aanhouden maar daar is niets mee gedaan. Klager is driemaal bij de medische dienst geweest omdat zijn klachten bleven, maar iedere keer is hij weer teruggestuurd. Er was geen enkele keer een oproep voor controle van de medische dienst. Het contact was er alleen omdat klager problemen had. Zelfs om verbandmiddelen moest hij vragen alsof de medische dienst niets van zijn operatie afwist. Elke vorm van begeleiding ontbrak na zijn operatie.

 

Standpunt van de inrichtingsarts

Klager is op 27 maart 2019 aan een fistel geopereerd. Kort daarna, op 1 of 2 april 2019 is hij overgeplaatst naar de locatie Norgerhaven. Op 4 april 2019 is klager gezien door een inrichtingsarts die een spoeladvies heeft gegeven, ibuprofen heeft voorgeschreven en een revisie na twee weken heeft geadviseerd. De revisie na twee weken is niet teruggevonden in het medisch dossier. Op 4 mei 2019 had klager een afspraak bij een andere inrichtingsarts. Klager gaf aan geen klachten meer te hebben, maar dat hij twee weken eerder wel voor controle naar de chirurg had moeten gaan. Hierop is de brief van de chirurg opgevraagd. Uit deze brief volgt dat revisie alleen zo nodig hoeft plaats te vinden. Omdat de klachten over waren en bij onderzoek het operatiegebied er rustig uitzag, is een expectatief beleid gevoerd. Op 13 juni 2019 had klager een afspraak bij weer een andere inrichtingsarts. Klager gaf aan dat hij sinds enkele dagen bruin vocht verloor in een gaasje. Er is toen een expectatief beleid afgesproken, om niet te persen en revisie geadviseerd bij verergering. Op 15 augustus 2019 kwam klager bij een andere inrichtingsarts in verband met aanhoudende klachten van een lekkende fistel, waarop klager is verwezen naar het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Op 28 augustus 2019 is klager gezien door de medisch specialist die in overleg met klager heeft besloten tot een her operatie. Hij is op 16 oktober 2019 in dat ziekenhuis opnieuw geopereerd.

 

3. De beoordeling

Uit de stukken en met name klagers medische gegevens en de reactie op het beroep van de inrichtingsarts maakt de beroepscommissie op dat klager meermalen door de inrichtingsarts is gezien, er - anders dan klager veronderstelt - is afgesproken dat hij alleen bij verergering van de klachten door de chirurg gezien diende te worden en hij uiteindelijk, toen zijn klachten verergerden, is doorverwezen door de inrichtingsarts. Dat klager vervolgens een paar maanden heeft moeten wachten op een operatie kan niet aan de inrichtingsarts worden verweten.

Gelet op het voorgaande kan het handelen van de inrichtingsarts niet worden aangemerkt als in strijd met de norm van artikel 28 van de Penitentiaire maatregel. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Deze uitspraak is op 26 mei 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne, voorzitter, drs. J.M. van Puffelen en drs. K.M.P.A.M. Habryka, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris.

 

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven