Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4904/GM, 12 mei 2020, beroep
Uitspraakdatum:12-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-19/4904/GM            

           

Betreft Klager  Datum  12 mei 2020

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van Klager (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klagers raadsvrouw, mr. J.M. Buchel, heeft beroep ingesteld tegen het medisch handelen van de inrichtingsarts van de Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel (hierna: de inrichtingsarts). Klager beklaagt zich erover dat de medische dienst zijn beenklachten niet adequaat heeft behandeld.

De medisch adviseur bij het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft bemiddeld. Het bemiddelingsverslag bevindt zich in het dossier.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsvrouw en de inrichtingsarts in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager  

Klager is gevlucht uit Irak en heeft bij een auto-explosie derdegraads brandwonden opgelopen bij zijn rechterbeen. Hierdoor kan hij zijn been niet meer strekken. De inrichtingsarts kan niets anders doen dan vaseline verstrekken. Echter, dit is niet afdoende om de klachten te verminderen. Klager heeft een operatie nodig (huidtransplantatie). Eerder was hem toegezegd dat hij binnen detentie de operatie zou mogen ondergaan. Klager heeft te horen gekregen dat de operatie niet zou doorgaan. Klager meent dat de medische dienst zijn letsel niet serieus neemt en dat hem noodzakelijke zorg wordt onthouden. De noodzakelijkheid van de zorg blijkt uit de eerdere toezegging. Doordat thans deze zorg niet wordt verleend wordt in strijd met artikel 28 van de Penitentiaire maatregel (Pm) gehandeld. Het is verder onbegrijpelijk waarom het niet logisch is het letsel binnen detentie op te lossen. Het enkele feit dat het letsel niet binnen detentie is ontstaan, maakt niet dat het letsel niet hoeft te worden opgelost. Klager lijdt dagelijks helse pijnen en wordt aan zijn lot overgelaten.

 

Standpunt van de inrichtingsarts

De inrichtingsarts verwijst naar het medisch dossier. Klager meent dat aan zijn hulpvraag om geopereerd te worden, voldaan had moeten worden. De machtiging is echter afgewezen omdat het hier uitstelbare zorg betrof. Het ongeluk vond reeds in 2003 plaats. Klager is op 29 oktober 2019 overgeplaatst naar het detentiecentrum Rotterdam en op 5 november 2019 is de bewaring opgeheven.

 

3. De beoordeling

Voor de verlening van medische zorg tijdens detentie gelden de uitgangspunten van het Vademecum Verstrekkingenpakket medische zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Voor (plastisch-)chirurgische ingrepen zoals een huidtransplantatie dient de inrichtingsarts een machtiging aan te vragen bij de medisch adviseur van de afdeling gezondheidszorg van de DJI. De afwijzing van de machtigingsaanvraag betreft geen beslissing van de inrichtingsarts waarover klager in onderhavige procedure kan klagen. Ter beoordeling staat enkel of de inrichtingsarts gegeven het klachtenpatroon van klagers been en de afwijzing van de machtigingsaanvraag nog enig verwijt treft. Naar het oordeel van de beroepscommissie biedt het medisch dossier daarvoor geen aanknopingspunten. Klager heeft zich gewend tot de medische dienst vanwege klachten in de rechterknieholte. Er is sprake van een gespannen huid en littekenweefstel. Klager is onderzocht, heeft een crème gekregen en is verwezen naar de plastisch chirurg die klager op 4 juni 2019 heeft gezien. De omstandigheid dat de machtiging voor plastische chirurgie is afgewezen omdat sprake is van uitstelbare zorg, maakt het medisch handelen van de inrichtingsarts nog niet onzorgvuldig. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

 

Deze uitspraak is op 12 mei 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne, voorzitter, drs. K.M.P.A.M. Habryka en drs. P.J.M. van Puffelen, leden, bijgestaan door mr. R. Kokee, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven