Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5065/TA, 24 april 2020, beroep
Uitspraakdatum:24-04-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:         R-19/5065/TA

betreft: [klager]            datum: 24 april 2020

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van [klager] verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 17 oktober 2019 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder ook te noemen de instelling, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft het hoofd van de instelling in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft het afsluiten van de balkondeuren en een wifi-verbod tijdens verblijf in FPA Warnsveld (Me 2019-323 en 324).

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en het hoofd van de instelling

Klager heeft het standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

Namens het hoofd van de instelling is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

Er is geen sprake van een wifi-verbod, maar van verlofvoorwaarden en afspraken over de mate van het gebruik van internet in het kader van klagers transmuraal verlof tijdens zijn verblijf in FPA Warnsveld. Wat betreft het gesloten zijn van de balkondeuren is geen sprake van schending van enig recht.

 

3.         De beoordeling

De beroepscommissie stelt op grond van de in beroep opgevraagde en ontvangen inlichtingen van het hoofd van de instelling vast dat klager ten tijde van zijn klacht in het kader van transmuraal verlof verblijft in FPA Warnsveld en dat de mate van het gebruik van internet deel uitmaakt van de voorwaarden en in dat kader gemaakte afspraken waaraan klager zich dient te houden tijdens zijn transmuraal verlof. Daarmee is sprake van een beslissing van het hoofd van de instelling waartegen geen beklag openstaat. Klager kan op die grond niet worden ontvangen in zijn klacht over het door hem genoemde wifi-verbod. Het beroep zal op dit onderdeel ongegrond worden verklaard.

Tegen beslissingen die door het hoofd van FPA Warnsveld ten aanzien van klager zijn genomen, staat geen beklag op grond van de Bvt open. De beroepscommissie is daarom van oordeel dat de beklagrechter zich onbevoegd had moeten verklaren om van dit onderdeel van het beklag kennis te nemen.

Nu de beklagrechter zich in de zaak ten onrechte (impliciet) bevoegd heeft verklaard van het beklag kennis te nemen en klager daarin vervolgens niet-ontvankelijk heeft verklaard, zal de uitspraak van de beklagrechter in zoverre worden vernietigd.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond voor zover dat ziet op de beslissing van het hoofd van de instelling betreffende aan het transmuraal verlof verbonden voorwaarden en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

Zij vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover betrekking hebbend op de klacht over een door het hoofd van de FPA genomen beslissing en bepaalt dat de beklagrechter onbevoegd is daarvan kennis te nemen.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. N.C. van Lookeren Campagne, voorzitter, mr. M.J.H. van den Hombergh en mr. drs. L.C. Mulder, leden,  in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 24 april 2020.

 

                

            secretaris                                voorzitter                    

 

Naar boven