Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4006/GA, 19 mei 2020, beroep
Uitspraakdatum:19-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          R-19/4006/GA             

           

Betreft [klager]            Datum 19 mei 2020

 

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught (hierna: de directeur)

 

1. De procedure

[…] (hierna: klager) heeft beklag ingesteld tegen het feit dat er een sticker in zijn maaltijd zat en dat hij daarvoor geen vergoeding heeft gekregen (VU 2018/002140).

De alleensprekende beklagrechter bij de PI Vught heeft op 16 mei 2019 het beklag gegrond verklaard en daarbij aan klager een tegemoetkoming toegekend van € 5,-. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

De directeur heeft beroep ingesteld tegen het toekennen van een tegemoetkoming.

De beroepscommissie heeft de directeur van de PI Vught en klager in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

Klager heeft in zijn maaltijd een sticker aangetroffen. Het afdelingshoofd heeft aangegeven dat het niet duidelijk was of de sticker in de maaltijd zat of dat de sticker bij het verwijderen van het cellofaan dat over de maaltijden zit in de maaltijd terecht is gekomen. De maaltijden worden door een externe firma geleverd aan de Pl Vught. Gedetineerden verwijderen zelf het cellofaan van de maaltijd. Gezien het feit dat het onduidelijk was hoe het plastic in het eten is gekomen, heeft het afdelingshoofd aan klager een andere maaltijd laten verstrekken. Klager is voldoende gecompenseerd en aan de zorgplicht is voldaan. Verzocht wordt om het beroep gegrond te verklaren en de uitspraak deels te vernietigen.

 

Standpunt van klager

Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.

 

3. De beoordeling

De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van de directeur zich beperkt tot de door de beklagrechter toegekende tegemoetkoming ter zake van het gegrond verklaarde beklag. De beroepscommissie overweegt in dat verband als volgt.

In de aan klager verstrekte maaltijd is een sticker aangetroffen. Hoe die sticker in de maaltijd terecht is gekomen, is niet duidelijk geworden. Uit het beroepschrift van de directeur blijkt dat nadat de sticker in klagers maaltijd was aangetroffen aan klager een andere maaltijd is verstrekt. De beroepscommissie is van oordeel dat voor zover klager hierdoor ongemak heeft ondervonden, de directeur dit voldoende heeft gecompenseerd. Zij zal derhalve het beroep van de directeur gegrond verklaren, de uitspraak van de beklagrechter in zoverre vernietigen en bepalen dat aan klager geen tegemoetkoming wordt toegekend. 

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover in beroep aan de orde. Zij kent aan klager geen tegemoetkoming toe.

 

Deze uitspraak is op 19 mei 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr.dr. J. de Lange, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven