Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/5708/GA, 14 mei 2020, beroep
Uitspraakdatum:14-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:         R-20/5708/GA

betreft: [klager]            datum: 14 mei 2020

 

De alleensprekende beroepsrechter als bedoeld in artikel 69, tweede en derde lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 12 december 2019 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting Vught, waarbij klager niet-ontvankelijk is verklaard in zijn klacht (VU 2019/001902), en van de overige stukken, waaronder de uitspraak waartegen klager beroep heeft ingesteld die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van het onderzoek overweegt en beslist de beroepsrechter als volgt:

 

1.         De beoordeling

De beroepsrechter is ambtshalve bekend dat klager op de titel van tenuitvoerlegging van zijn tbs-maatregel verblijft in GGNet te Warnsveld en derhalve geen gedetineerde is die in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 onder b en e van de Pbw. De beroepsrechter is daarom van oordeel dat de beklagrechter zich onbevoegd had moeten verklaren om van het beklag kennis te nemen. De uitspraak van de beklagrechter zal daarom worden vernietigd.

 

2.         De uitspraak

De beroepsrechter vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat de beklagrechter onbevoegd is van het beklag kennis te nemen.

 

Aldus gegeven door de beroepsrechter voornoemd, mr. A. van Holten, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 14 mei 2020

 

 

secretaris        /voorzitter

Naar boven