Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3731/GA, 12 mei 2020, beroep
Uitspraakdatum:12-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Urinecontrole  v

Nummer          R-19/3731/GA             

           

Betreft [klaagster]       Datum 12 mei 2020

 

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klaagster] (hierna: klaagster)

 

1. De procedure

Klaagster heeft beklag ingesteld tegen een disciplinaire straf van vijf dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, zonder televisie, vanwege een positieve urinecontrole (harddrugs), ingaande op 29 mei 2018 om 15:30 uur (NS2018/44).

De alleensprekende beklagrechter (hierna: beklagrechter) bij de locatie Nieuwersluis heeft op 9 mei 2019 het beklag ongegrond verklaard. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klaagsters raadsman, mr. P.J. Stronks, heeft namens klaagster beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klaagster, haar raadsman en de directeur van de locatie Nieuwersluis in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter, omdat de beroepscommissie – net als de beklagrechter – geen reden ziet om te twijfelen aan de inhoud van het schriftelijk verslag. Van de directeur kan niet worden verlangd dat er telkens een afstandsverklaring wordt opgemaakt en overgelegd als een gedetineerde meedeelt dat hij/zij geen herhalingsonderzoek wenst. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

 

Deze uitspraak is op 12 mei 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, U.P. Burke en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven