Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5143/TA, 25 maart 2020, beroep
Uitspraakdatum:25-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:         R-19/5143/TA

betreft: [klager]            datum:25 maart 2020

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. Hoens, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 28 oktober 2019 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de instelling, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager, zijn raadsman mr. J. Hoens en het hoofd van de instelling hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 21 februari 2020, gehouden in de penitentiaire instelling Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft de inbeslagname van de laptop (Me 2019-329).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De beoordeling

Uit de reactie van het hoofd van de instelling van 12 februari 2020 op het beroep komt naar voren dat klagers laptop niet op last van de instelling in beslag is genomen, maar dat de beslissing is genomen door FPA Warnsveld waar klager verblijft. Dit is in beroep niet door of namens klager betwist.

Gelet op deze informatie is geen sprake van een beslissing waartegen op grond van de Bvt beklag open staat. De beklagrechter was daarom niet bevoegd de klacht in behandeling te nemen. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter daarom vernietigen. 

 

3.         De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart de beklagrechter niet bevoegd.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.H. van den Hombergh, voorzitter, mr. E. Lucas en prof. dr. H.J.C. van Marle, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 25 maart 2020.

          

 

 

            secretaris                                voorzitter                    

Naar boven