Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/5946/TA, 25 maart 2020, beroep
Uitspraakdatum:25-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:         R-20/5946/TA

betreft: [klager]            datum: 25 maart 2020

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J. Hoens, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 30 januari 2020 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de instelling, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager, zijn raadsman mr. J. Hoens en het hoofd van de instelling hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 21 februari 2020, gehouden in de penitentiaire instelling Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag, voor zover in beroep aan de orde, betreft:

a. de beslissing van 9 augustus 2019 tot tijdelijke opschorting van het transmuraal verlof (Me 2019-265), en
b. de beslissing van 10 augustus 2019 tot separatie met cameratoezicht (Me 2019-269).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Hierbij is in aanmerking genomen dat voldoende aannemelijk is dat het op 9 augustus 2019 vanwege zijn gedrag in FPA Warnsveld niet verantwoord was klager daar langer te laten verblijven en de opschorting van het transmuraal verlof noodzakelijk was om te onderzoeken hoe klagers traject verder verantwoord vorm kon worden gegeven. Gelet op het feit dat klager na inbeslagname van de laptop in FPA Warnsveld boos is geworden en meerdere vernielingen in zijn kamer heeft aangericht en klager bekend is met de neiging spullen te vernielen als hij boos is, kan de beslissing om klager na binnenkomst in de instelling te separeren onder cameratoezicht niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.

Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

 

3.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt uitspraak van de beklagrechter, voor zover in beroep aan de orde, met aanvulling van gronden. 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.H. van den Hombergh, voorzitter, mr. E. Lucas en prof. dr. H.J.C. van Marle, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 25 maart 2020.

 

            secretaris                                voorzitter                    

 

 

 

 

 

 

Naar boven