Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5097/TA, 25 maart 2020, beroep
Uitspraakdatum:25-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:         R-19/5097/TA

betreft: [klager]            datum: 25 maart 2020

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 22 oktober 2019 van de beklagcommissie bij FPC de Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de instelling, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Klager en het hoofd van de instelling hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord ter zitting van de beroepscommissie van 21 februari 2020, gehouden in de penitentiaire instelling Vught.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de beslissing van 28 juni 2019 tot separatie vanwege onrustig gedrag en het aanrichten van vernielingen in de prikkelarme kamer (PN 2019/123).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Hierbij is in aanmerking genomen dat voldoende aannemelijk is dat het noodzakelijk was om klager in zijn gedrag in de prikkelkamer te begrenzen en het in dat verband niet van belang is of klager wel of niet heeft willen ontvluchten.

Klager heeft in zijn beroepschrift nog aangevoerd dat het personeel onbetamelijk jegens hem heeft gehandeld en hij daardoor uiteindelijk ten onrechte op de EVBG-afdeling van Veldzicht is geplaatst, maar voor de aannemelijkheid van die stelling wordt geen steun gevonden in de stukken. Bovendien is bij RSJ 21 januari 2020, R-19/3646/TB, R-19/4115/TB en R-19/4206/TB onder meer klagers beroep tegen de plaatsing in Veldzicht ongegrond verklaard.

Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

 

3.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van gronden.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.H. van den Hombergh, voorzitter, mr. E. Lucas en prof. dr. H.J.C. van Marle, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 25 maart 2020.

 

      

            secretaris                                voorzitter                    

 

Naar boven