Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3778/GA, 8 mei 2020, beroep
Uitspraakdatum:08-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-19/3778/GA             

           

Betreft [klager]            Datum 8 mei 2020

 

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de omstandigheid dat zijn bezittingen te laat zijn aangekomen in het Pieter Baan Centrum (PBC) te Almere (OH-2019-119 en OH-2019-121).

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Achterhoek te Zutphen heeft op 8 mei 2019 klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag. De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Achterhoek (hierna: directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Tegen de beslissing om klagers bezittingen (al dan niet te laat) naar het PBC te sturen, kan beklag worden ingesteld. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie daarom vernietigen en het beklag alsnog inhoudelijk beoordelen.

Uit de reactie van de directeur komt naar voren dat klager er zelf op heeft aangedrongen dat zijn bezittingen zouden worden nagestuurd. Dit is niet gebruikelijk en dit is klager uitdrukkelijk ontraden, omdat het verblijf van een gedetineerde in het PBC vaak maar kort duurt. Gelet hierop komt het voor klagers rekening en risico dat zijn bezittingen uiteindelijk te laat zijn aangekomen. De beroepscommissie zal het beklag daarom ongegrond verklaren.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart het beklag ongegrond.

 

Deze uitspraak is op 8 mei 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, U.P. Burke en mr. D. van der Sluis, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven