Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6243/GB, 16 maart 2020, beroep
Uitspraakdatum:16-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-20/6243/GB             

           

Betreft [Klager]            Datum 16 maart 2020

 

Uitspraak van de alleensprekende beroepsrechter van de RSJ op het beroep van […] (hierna: klager).

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder)  heeft op 31 januari 2020 klager opgeroepen om zich op 18 maart 2020 te melden in de Penitentiaire Inrichting (PI) Achterhoek te Zutphen voor het ondergaan van 296 dagen gevangenisstraf.

Klager heeft daartegen bezwaar ingesteld. Verweerder heeft dat bezwaar op 27 februari 2020 ongegrond verklaard.

Klagers raadsman, mr. J.J. Eizenga, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze beslissing.

 

2. De ontvankelijkheid

Het is de beroepsrechter bekend dat de Dienst Justitiële Inrichtingen momenteel extra maatregelen treft die die als doel hebben bewegingen van en naar Penitentiaire Inrichtingen zoveel mogelijk te beperken. Zo worden onder meer alle zelfmeldoproepen met ingang van 14 maart 2020 tot in ieder geval 31 maart 2020 opgeschort. Dat betekent dat klager zich op 18 maart 2020 niet in de inrichting hoeft te melden. Gelet daarop heeft klager op dit moment geen belang bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep, zodat hij niet-ontvankelijk in zijn beroep moet worden verklaard. Op 1 april 2020 zal worden bekeken hoe de situatie op dat moment is en krijgt klager daarover bericht. Zodra hij een nieuwe oproep ontvangt om zich in de inrichting te melden, kan hij daar rechtsmiddelen tegen aanwenden. 

 

3. De uitspraak

De beroepsrechter verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

 

 

Deze uitspraak is op 16 maart 2020 gedaan door de alleensprekende beroepsrechter, mr. C. Fetter, bijgestaan door Y.L.F. Schuren, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven