Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-20/6413/TR, 22 april 2020, beroep
Uitspraakdatum:22-04-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:         R-20/6413/TR

betreft: [klager]            datum: 22 april 2020

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D.W.H.M. Wolters, namens […], verder te noemen klager,  gericht tegen een beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming, verder ook te noemen verweerder, inhoudende zoals door de raadsman mr. D.W.H.M. Wolters beschreven (het voortduren van) de intrekking c.q. de opschorting van (de machtiging tot het verlenen van) onbegeleid verlof. alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft verweerder in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. D.W.H.M. Wolters om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De beoordeling

De beroepscommissie stelt vast dat het beroep is gericht tegen de opschorting van klagers (onbegeleid) verlof door het hoofd van de instelling naar aanleiding van maatregelen die door de Minister zijn getroffen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Klagers verlofmachtiging is door de Minister niet ingetrokken en derhalve is zoals eerder in de uitspraak van de schorsingsvoorzitter RSJ 25 maart 2020, S-20/3303/STR is overwogen geen sprake van een voor beroep vatbare beslissing in de zin van artikel 69, eerste lid aanhef en onder c, van de Bvt. De beroepscommissie kan derhalve klager niet in het beroep ontvangen.

 

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. M.J.H. van den Hombergh en mr. drs. L.C. Mulder, leden,  in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 22 april 2020.

 

            secretaris                                voorzitter        

Naar boven