Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3977/GA, 17 april 2020, beroep
Uitspraakdatum:17-04-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-19/3977/GA             

Betreft [klaagster]       Datum 17 april 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klaagster] (hierna: klaagster)

 

1. De procedure

Klaagster heeft beklag ingesteld tegen een ordemaatregel van uitsluiting van activiteiten, voor de duur van zeven dagen, om klaagster te beschermen tegen overprikkeling, ingaande op 28 november 2018 om 16:30 uur en de omstandigheid dat klaagster toen niet heeft kunnen douchen (TP-2018-207).

De alleensprekende beklagrechter bij de locatie Ter Peel te Sevenum heeft op 2 mei 2019 klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar beklag. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klaagster heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klaagster en de directeur van de locatie Ter Peel in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Gelet op de inhoud en de datering van het klaagschrift en nu de directeur het beklag kennelijk ook zo heeft opgevat, begrijpt de beroepscommissie het beklag als te zijn gericht tegen de ordemaatregel, zoals die hierboven is omschreven, en tegen de omstandigheid dat klaagster tijdens die ordemaatregel niet heeft mogen douchen. Tegen beide beslissingen kan op grond van de Penitentiaire Beginselenwet beklag worden ingesteld. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter daarom vernietigen en klaagster alsnog ontvangen in haar beklag.

Uitsluiting van activiteiten

De opgelegde ordemaatregel kan – bij afweging van alle in aanmerking komende belangen – niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt, nu de directeur met de psycholoog heeft overlegd en de maatregel noodzakelijk werd geacht in verband met de orde en veiligheid in de inrichting en ter bescherming van klaagster. De beroepscommissie zal het beklag daarom in zoverre ongegrond verklaren.

Douchen

Nu klaagster haar stelling dat zij niet heeft mogen douchen niet heeft geconcretiseerd of onderbouwd, is dat niet aannemelijk geworden. De beroepscommissie zal het beklag daarom ook in zoverre ongegrond verklaren.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klaagster alsnog ontvankelijk in haar beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

 

Deze uitspraak is op 17 april 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven