Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3755/GA, 17 april 2020, beroep
Uitspraakdatum:17-04-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          R-19/3755/GA                       

Betreft [klaagster]       Datum 17 april 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klaagster] (hierna: klaagster)

 

1. De procedure

Klaagster heeft beklag ingesteld tegen het niet mogen spreken van het afdelingshoofd (TP-2018-182).

De alleensprekende beklagrechter bij de locatie Ter Peel te Sevenum heeft op 2 mei 2019 klaagster niet-ontvankelijk verklaard in haar beklag. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klaagster heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klaagster en de directeur van de locatie Ter Peel in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

Het niet mogen spreken van het afdelingshoofd moet worden aangemerkt als een (fictieve) weigering namens de directeur om een beslissing te nemen, waartegen op grond van de Penitentiaire Beginselenwet beklag kan worden ingesteld (vgl. RSJ 15 februari 2012, 11/4040/GA). De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter daarom vernietigen en klaagster alsnog ontvangen in haar beklag. Nu het beklag niet is geconcretiseerd of onderbouwd, is niet aannemelijk geworden dat het afdelingshoofd klaagster niet of te laat heeft gesproken. De beroepscommissie zal het beklag daarom ongegrond verklaren.

 

3. De uitspraak

De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klaagster alsnog ontvankelijk in haar beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

 

Deze uitspraak is op 17 april 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

      

secretaris        voorzitter

Naar boven