Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-20/3462/SGB, 23 april 2020, schorsing
Uitspraakdatum:23-04-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer

S-20/3462/SGB

 

Betreft [verzoeker]

Datum 23 april 2020

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

 

1. De procedure

De Minister voor Rechtsbescherming (hierna: verweerder) heeft op 17 april 2020 beslist verzoeker vanuit de Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting van de penitentiaire inrichting (PI) Dordrecht terug te plaatsen in de gevangenis van de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein.

Verzoeker heeft daartegen bezwaar ingesteld.

Verzoekers raadsman, mr. T.S. van der Horst, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van verweerder op het schorsingsverzoek, van het bezwaarschrift en van de nadere reactie van verzoekers raadsman mr. T.S. van der Horst.

 

2. De beoordeling

Gelet op artikel 73, vierde lid, in verbinding met artikel 66, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), kan in beginsel pas om schorsing worden verzocht in de beroepsprocedure (dus nadat verweerder het bezwaarschrift ongegrond heeft verklaard en verzoeker tegen die ongegrondverklaring beroep heeft ingesteld). Daarop kan alleen een uitzondering worden gemaakt als de beslissing van verweerder meer dan zes weken op zich laat wachten (artikel 17, vierde lid, van de Pbw) of als sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.

Verweerder heeft het bezwaarschrift op 20 april 2020 ontvangen. Dat is minder dan zes weken geleden. Daarnaast zijn de aangevoerde omstandigheden niet zo uitzonderlijk dat moet worden afgeweken van het uitgangspunt dat pas in de beroepsprocedure om schorsing kan worden verzocht. Verzoeker kan daarom (nog) niet worden ontvangen in zijn verzoek.

 

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

 

Deze uitspraak is op 23 april 2020 gegeven door mr.  M. Keppels, voorzitter, bijgestaan door bc. L. Vis-van Alff, secretaris.

secretaris                                                   voorzitter

Naar boven