Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-20/3303/STR, 25 maart 2020, schorsing
Uitspraakdatum:25-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          : S-20/3303/STR

 

Betreft : [verzoeker]   datum: 25 maart 2020

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift tevens beroepschrift, ingediend door mr. D.W.H.M. Wolters, namens […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de Pompestichting te Nijmegen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 69, vierde lid, in verbinding met artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming (hierna: de Minister), inhoudende de intrekking van de machtiging tot het verlenen van onbegeleid verlof.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de Minister van 24 maart 2020.

1. De beoordeling

Uit de schriftelijke inlichtingen van de Minister volgt dat het hoofd van de Pompestichting verzoekers verlof heeft opgeschort nadat op 13 maart 2020 door de Minister maatregelen zijn getroffen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Verzoekers verlofmachtiging is door de Minister niet ingetrokken en derhalve is geen sprake van een voor beroep vatbare beslissing in de zin van artikel 69, eerste lid aanhef en onder c, van de Bvt. De voorzitter kan verzoeker om die reden niet in het verzoek ontvangen.

2. De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in het verzoek.

 

Aldus gegeven door mr. R.M. Maanicus, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 maart 2020.

     

 

 

 

secretaris        voorzitter

 

 

 

Naar boven