Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-20/3294/STA, 25 maart 2020, schorsing
Uitspraakdatum:25-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : S-20/3294/STA

 

Betreft : [verzoeker]    datum: 25 maart 2020

 

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. R.A. Schenk, namens […], verder verzoeker te noemen, verblijvende in FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder de instelling te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de instelling van 17 maart 2020, inhoudende de beperking van verzoekers bewegingsvrijheid in verband met het Coronavirus.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de schriftelijke mededeling van de secretaris van de beklagcommissie van 24 maart 2020 inhoudende dat het schorsingsverzoek tevens als klaagschrift is aangemerkt alsmede van de schriftelijke inlichtingen van het hoofd van voornoemde instelling van 24 maart 2020.

 

1.         De beoordeling

Uit de inlichtingen van het hoofd van de instelling volgt dat verzoeker met 24 uur per dag toezicht verblijft in RIBW De Schakel gelegen op het terrein van de instelling waar veel kwetsbare patiënten verblijven. In verband met de uitbraak van het Coronavirus heeft de instelling ten aanzien van de in de RIBW verblijvende patiënten het algemene beleid aangepast om zoveel mogelijk rekening te houden met de door de Nederlandse regering genomen maatregelen en met het doel om patiënten en personeel zoveel mogelijk te beschermen. Verlof en dagbesteding op het terrein vinden nog doorgang en verzoeker kan tweemaal per week, maximaal vier uur per week, het terrein verlaten om boodschappen te doen. Het hoofd van de instelling heeft aangegeven dat enkel sprake is van algemeen aangescherpt beleid en dat geen sprake van een intrekking van verzoekers transmurale verlof, dan wel een beperking van verzoekers bewegingsvrijheid zoals bedoeld in artikel 33 en/of artikel 34 van de Bvt.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter kan uit het hiervoor vermelde niet worden opgemaakt dat sprake is van een jegens verzoeker genomen beslissing van het hoofd van de instelling waartegen op grond van artikel 56 of artikel 57 van de Bvt beklag kan worden ingediend. Verzoeker kan derhalve niet ontvangen worden in het schorsingsverzoek.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in het verzoek.

 

 

Aldus gegeven door mr. R.M. Maanicus, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 maart 2020.

 

                                

 

 

 

                        secretaris                                             voorzitter

Naar boven