Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3250/GA, 30 maart 2020, beroep
Uitspraakdatum:30-03-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer:         R-19/3250/GA

 

Betreft: [klager]            datum: 30 maart 2020

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van [klager], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 22 maart 2019 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard, betreffende de aangepaste winkelprocedure tijdens de feestdagen (ZB-2018-723 en ZB-2018-752), en van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de locatie Zuyder Bos in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. B.J. de Pree om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De beoordeling

Klager klaagt over de aangekondigde gang van zaken rond de levering van boodschappen tijdens de feestdagen. Er zou in die periode voor de gehele inrichting een afwijkende procedure gelden. Uit het dossier blijkt niet dat de directeur een beslissing heeft genomen die specifiek klager betreft. Klager beklaagt zich dus over een algemene regel, waartegen (op grond van artikel 60 van de Pbw) geen beklag openstaat, tenzij sprake is van strijd met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is geen sprake. De beroepscommissie zal het beroep daarom ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagrechter bevestigen met wijziging van de gronden.

 

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. R.H. Koning en mr. J.A.M. de Wit, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. de Vries, secretaris, op 30 maart 2020.

 

 

 

 

                                               secretaris                                            voorzitter

Naar boven