Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5651/JA, 10 februari 2020, beroep
Uitspraakdatum:10-02-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-19/5651/JA

Betreft: […]       datum: 10 februari 2020

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], geboren op [2001], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 2 december 2019 van de alleensprekende beklagrechter bij de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Teylingereind te Sassenheim, en van de overige stukken, waaronder de uitspraak waartegen klager beroep heeft ingesteld, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Ter zitting van de beroepscommissie van 28 januari 2020, gehouden in de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht, zijn gehoord klager, en […], juriste bij de j.j.i. Teylingereind. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft de vermissing van klagers zonnebril (TE 2019/157).
De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De beoordeling

De inrichting heeft op 2 september 2019 aan klager een brief gestuurd, waarin hem werd verteld dat zijn zonnebril niet is gevonden. Klager heeft daartegen pas op 10 oktober 2019 beklag ingediend. Hij heeft op de zitting uitgelegd dat het voor hem ingewikkeld was om post te ontvangen en te versturen, omdat hij in een afdeling voor beheersproblematische gedetineerden (BPG-afdeling) verbleef en hem GVM-maatregelen waren opgelegd. Dat zou naar het oordeel van de beroepscommissie een beperkte termijnoverschrijding kunnen rechtvaardigen, maar niet een termijnoverschrijding van meer dan vier weken. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan daarom niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal dus ongegrond worden verklaard.

3.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. M. Iedema, voorzitter, drs. H. Heddema en dr. J.G. Vinke, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris, op 10 februari 2020.

            secretaris         voorzitter

Naar boven