Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3274/GA, 21 februari 2020, beroep
Uitspraakdatum:21-02-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         R-19/3274/GA

Betreft: […]       datum: 21 februari 2020

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 25 maart 2019 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i) Krimpen aan den IJssel, betreffende klagers plaatsing in de Extra Zorgvoorziening (EZV) vanwege problemen met het riool (IJ-2019-000160), en van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Krimpen aan den IJssel in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De beoordeling

Klager is op 9 januari 2019 in de EZV geplaatst. Hij heeft daartegen op 5 februari 2019 beklag ingesteld. Klager heeft in beroep aangegeven dat hij eerst contact heeft opgenomen met (onder anderen) zijn mentor, om het probleem te bespreken, en dat daardoor vertraging is ontstaan. Dat is op zichzelf mogelijk en dat kan ook een reden vormen voor een beperkte termijnoverschrijding. Het is echter onvoldoende om te kunnen rechtvaardigen dat klager het beklag pas na ruim vier weken heeft ingediend. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan daarom niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. R.H. Koning en mr. J.A.M. de Wit, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. de Vries, secretaris, op 21 februari 2020.

                                               secretaris                                            voorzitter

Naar boven