Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2705/GB, 14 januari 2004, beroep
Uitspraakdatum:14-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/2705/GB

Betreft: [klager] datum: 14 januari 2004

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 25 november 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1976], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 november 2003 genomen – en op 19 november 2003 aan klager uitgereikte – beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Geerhorst te Sittard of het h.v.b. Overmaze te Maastricht afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 15 april 2003 gedetineerd. Vanuit het h.v.b. Nieuw Vosseveld te Vught is hij op 5 december 2003 overgeplaatst naar het h.v.b. Overmaze.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager op 5 december 2003, na een daartoe strekkende selectiebeslissing van 1 december 2003, alsnog is overgeplaatst naar het h.v.b. Overmaze, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan zijn beroep is komen teontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 14 januari 2004

secretaris voorzitter

Naar boven