Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1577/GA, 25 januari 2019, beroep
Uitspraakdatum:25-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

  

nummer:          R-18/1577/GA

betreft: [klager]                            datum: 25 januari 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.L.C. Schoolderman, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 3 juli 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep,  welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft het niet tijdig aanpassen van klagers bezoekerslijst  (VU 2018-000572).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Namens klager is het beroep schriftelijk toegelicht. Klagers verzoek moet op grond van de huisregels worden beschouwd als betreffend de eerste twee toegestane wijzigingen van de bezoeklijst voor de maand april 2018. De beslissing van de directeur om de verzochte wijzigingen een week later door te voeren strookt derhalve niet met paragraaf 3.8.1 van de huisregels van voormelde p.i.

De directeur blijft bij het standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagrechter.

 

3.         De beoordeling

Op grond van artikel 3.8.1 van de huisregels van voormelde p.i., zoals deze zijn komen te luiden per 1 februari 2018, kon klager één keer per maand wijzigingen in zijn bezoekerslijst doorgeven. Klager heeft in maart 2018 wijzigingen van de bezoekerslijst doorgegeven.

De directeur had derhalve niet eerder dan per april 2018 een nieuw verzoek tot wijziging van de bezoekerslijst behoeven te verwerken.

Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met aanvulling van de gronden.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, J. Schagen MA en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. J. Warntjes, secretaris, op 25 januari 2019.

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

Naar boven