Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3090/GA, 27 november 2019, beroep
Uitspraakdatum:27-11-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:         R-19/3090/GA

betreft:            [klager]            datum: 27 november 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet  heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.A. Prins, namens  […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 21 februari 2019 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting Grave, betreffende – voor zover in beroep aan de orde – het niet in staat stellen van klager om te bellen met zijn raadsman op 12 december 2019 en het niet in staat stellen van klager om een schorsingsverzoek in te dienen bij de Raad (GO 2018/723 en GO 2018/724), alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven. De beroepscommissie heeft de directeur in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De beoordeling
De beroepscommissie begrijpt dat de directeur de wens van klager om een schorsingsverzoek in te dienen niet heeft herkend. Onvoldoende duidelijk is dat deze wens voldoende kenbaar is geweest voor de directeur, en dat deze dus niet in de gelegenheid is gesteld om het schorsingsverzoek daadwerkelijk in te dienen. Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2.         De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. R.H. Koning en mr. D. van der Sluis, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Vogel, secretaris, op 27 november 2019.

secretaris       voorzitter

Naar boven