Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-19/1985/GA, 29 januari 2019, beroep
Uitspraakdatum:29-01-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-18/1985/GA

betreft: [Klager]           datum: 29 januari 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Middelburg, gericht tegen een uitspraak van 21 september 2018 van de beklagcommissie bij p.i. Middelburg, gegeven op een klacht van [Klager], verder te noemen klager, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie Het beklag betreft het schenden van klagers privacy en in gevaar brengen van zijn veiligheid doordat hij niet of niet tijdig kan beschikken over een sleutel van zijn celdeur (MB-2018-000202). De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De beoordeling
Hetgeen in beroep is aangevoerd leidt naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard. In aanvulling op de uitspraak van de beklagcommissie overweegt de beroepscommissie dat de zorgplicht die de directeur in dit geval heeft, voortvloeit uit de huisregels van de p.i. In hoofdstuk 2.2. van de huisregels en de daarbij behorende bijlage H is immers opgenomen dat gedetineerden bij afronding van de controle van hun cel bij binnenkomst een voor persoonlijk gebruik bestemde monocelsleutel van hun cel ontvangen.

3.         De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, J. Schagen MA en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 29  januari 2019.

         

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven