Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4277/TA, 05 november 2019, beroep
Uitspraakdatum:05-11-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-19/4277/TA

betreft: [klager]                                    datum: 5 november 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.R. Ytsma, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 22 juli 2019 van de beklagcommissie bij de Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de instelling, betreffende de modificatie van klagers Playstation 3 (PN-2019-16), alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Klager, zijn raadsman mr. A.R. Ytsma en het hoofd van de instelling hebben bericht niet aanwezig te zullen zijn ter zitting van de beroepscommissie van 23 oktober 2019, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad. Het hoofd van de instelling heeft schriftelijk op het beroep gereageerd. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De beoordeling

Op grond van de stukken, waaronder met name de schriftelijke reactie van het hoofd van de instelling op klagers beroep, is voldoende aannemelijk dat klager op 9 januari 2019 zijn Playstation 3 heeft teruggekregen en niet op 11 januari 2019 zoals klager heeft gesteld.
Verder heeft klager gesteld dat hij zijn klaagschrift aan personeel heeft meegegeven, maar komt uit de schriftelijke reactie van het hoofd van de instelling naar voren dat klager in de desbetreffende periode verscheidene poststukken ter verzending aan het personeel heeft willen meegeven, maar hem te verstaan is gegeven dat hij post zelf ter verzending in de brievenbus kan deponeren. Niet is gesteld of gebleken waarom klager niet in staat zou zijn geweest zelf zijn post, waaronder zijn klaagschrift, tijdig in de hem bekende brievenbus te deponeren.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan daarom naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. N.C. Lookeren Campagne, voorzitter, prof. dr. H.J.C. van Marle en mr. drs. L.C. Mulder, leden,  in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 5 november 2019.                

 

            secretaris                                 voorzitter                   

 

 

 

 

 

Naar boven