Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/0513/GV, 29 juni 2019, beroep
Uitspraakdatum:29-06-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          18/0513/GV

betreft: [klager]                                               datum: 29 juni 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.F. Wassenaar, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 15 februari 2018 genomen beslissing van de Minister voor Rechtsbescherming (de Minister), alsmede van de onderliggende stukken. De Minister heeft klagers verzoek tot strafonderbreking in het kader van artikel 40a van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (de Regeling) afgewezen. De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De beoordeling

Uit de nadere inlichtingen van de Minister van 16 april 2018 volgt dat – hangende het beroep – contact is opgenomen met het Informatiepunt Detentieverloop, teneinde meer informatie te verkrijgen over de impact van een eventueel te verlenen strafonderbreking op het slachtoffer. Het slachtoffer heeft hierop te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van strafonderbreking aan klager. Op grond van deze nieuwe informatie is klagers verzoek om strafonderbreking in het kader van artikel 40a van de Regeling bij beslissing van 16 april 2018 alsnog toegewezen. Gelet hierop is het belang aan klagers beroep komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, J.G.A. van den Brand en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van M.G. Bikker, secretaris, op 29 juni 2018

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven