Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1000/GBC (tegemoetkoming), 19 december 2003, beroep
Uitspraakdatum:19-12-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/1000/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 19 december 2003

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 24 april 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot het verlengen van zijn verblijf in de extra beveiligde inrichting (EBI) Nieuw Vosseveld te Vught.
Bij uitspraak van 7 augustus 2003 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierdelid, juncto artikel 68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft op 20 augustus 2003 bericht dat een nieuwe selectiebeslissing is genomen. Klager is geselecteerd voor het huis van bewaring (h.v.b.) Demersluis te Amsterdam. Op 19 augustus 2003 is hij aldaar geplaatst.

Beoordeling
Klagers verblijf in de EBI is op 24 april 2003 verlengd. Naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 7 augustus 2003 is klager geherselecteerd voor het h.v.b. Demersluis. De overplaatsing is op 19 augustus 2003gerealiseerd. Klager heeft van
24 april 2003 tot 19 augustus 2003 in de EBI (h.v.b.) verbleven, terwijl hij in een “regulier” h.v.b. had moeten verblijven. Nu de rechtsgevolgen hiervan niet meer ongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie klager na te noemengeldelijke tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 500,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 19 december 2003

secretaris voorzitter

Naar boven