Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/2520/GA, 21 augustus 2019, beroep
Uitspraakdatum:21-08-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-19/2520/GA

betreft: [klaagster]       datum: 21 augustus 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klaagster, gericht tegen een uitspraak van 14 december 2018 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen Zwolle betreffende het inzien van stukken van geprivilegieerde contacten tijdens een celcontrole (Zl-2018-000183), alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De beoordeling

Door de directeur is aangevoerd dat klaagster niet-ontvankelijk is in het beroep, omdat het beroep niet met redenen is omkleed. De beroepscommissie maakt onderscheid voor wat betreft de motivering van een beroep of het beroep is ingediend door een advocaat of de gedetineerde. In dit geval is het beroep door klaagster zelf ingediend en zal de beroepscommissie klaagster ontvangen in het beroep.

De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagcommissie op goede gronden en met juistheid op het beklag heeft beslist. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. D. van der Sluis en mr. J.W. Wabeke, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 21 augustus 2019.

                                 secretaris        voorzitter

Naar boven