Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/2457/GA, 6 augustus 2019, beroep
Uitspraakdatum:06-08-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-19/2457/GA

 

betreft: [klager]            datum: 6 augustus 2019

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.A. Prins, namens

 

[…], verder te noemen klager,

 

gericht tegen een uitspraak van 10 december 2018 van de beklagcommissie bij de locatie Roermond, betreffende een disciplinaire straf van zeven dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel (R-2018-000361),

 

en van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

 

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

 

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De beoordeling

Op grond van artikel 51, vijfde lid, van de Pbw wordt geen straf opgelegd indien de gedetineerde voor het begaan van een feit als bedoeld in artikel 50, eerste lid, niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Op basis van het dossier is echter voldoende aannemelijk geworden dat klager een strafwaardig aandeel heeft gehad in het incident waarvoor aan hem in redelijkheid onderhavige disciplinaire straf kon worden opgelegd. Hetgeen in beroep is aangevoerd, kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

 

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de

beklagcommissie.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. D. van der Sluis en mr. J.W. Wabeke, leden, in tegenwoordigheid van

mr. R. Smeijers, secretaris, op 6 augustus 2019.

                            

 

secretaris        

                           voorzitter

 

 

Naar boven