Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3456/TA, 26 juli 2019, beroep
Uitspraakdatum:26-07-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-19/3456/TA

betreft: [klager]                                                           datum: 24 juli 2019

De alleensprekende beroepsrechter als bedoeld in artikel 67, tweede en derde lid,van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.S. Korteling, namens  […], verder te noemen klager, gericht tegen een beslissing van 17 april 2019 van het hoofd van FPC De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de instelling, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De beoordeling

Op grond van de stukken staat vast dat de instelling per abuis een schriftelijke mededeling start a-dwangbehandeling in plaats van voortzetting a-dwangbehandeling heeft opgesteld en aan klager heeft uitgereikt. Tegen de beslissing tot voortzetting van een a-dwangbehandeling als vermeld in artikel 16c, vijfde lid, Bvt in verbinding met artikel 16b, onder a, Bvt staat geen rechtstreeks beroep open bij de beroepscommissie. Tegen een dergelijke beslissing staat op grond van het bepaalde in artikel 56, eerste lid, onder e, Bvt allereerst beklag open bij de beklagcommissie bij de instelling. Om die reden is de beroepscommissie niet bevoegd om de zaak te behandelen.
Overigens blijkt uit de reactie van het hoofd van de instelling dat klager tevens een klaagschrift tegen de beslissing heeft ingediend bij de beklagcommissie en dat de beklagcommissie het beklag als gericht tegen de voortzetting van de a-dwangbehandeling inmiddels op zitting heeft behandeld.

2.         De uitspraak

De beroepsrechter verklaart zich niet bevoegd om de zaak te behandelen.

Aldus gegeven door de beroepsrechter voornoemd, mr. M.J.H. van den Hombergh, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 24 juli 2019.                                      

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven