Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1956/GA, 25 november 2003, beroep
Uitspraakdatum:25-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1956/GA

betreft: [klager] datum: 25 november 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 25 mei 2003 gedateerd en op 28 mei 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 19 mei 2003 van de beklagcommissie bij de locatie Esserheem te Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het op 16 november 2002 opmaken van een rapport over klager in strijd met de waarheid.

De beklagcommissie heeft het beklag deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Zowel klager als de directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt niet nader toegelicht.

3. De beoordeling
Klager klaagt over een in strijd met de waarheid opgemaakte rapportage van 16 november 2002. Over deze klacht heeft de beklagcommissie mondeling reeds uitspraak gedaan op 19 mei 2003 met kenmerk K. 1229/02/Ess. De beklagcommissiehad gelet op het vorenstaande klager in zoverre niet-ontvankelijk moeten verklaren.
De beroepscommissie stelt nog vast dat de beklagcommissie in de beslissing op het beklag tevens een verzoek aan de beklagcommissie om zorg te dragen voor een reportage op TV Drenthe heeft behandeld. Nu het hier een verzoek aan debeklagcommissie betreft en niet een beslissing op een beklag blijft dit verzoek in beroep verder buiten behandeling.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
Op 25 november 2003

secretaris voorzitter

Naar boven