Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/3131/TA, 10 juli 2019, beroep
Uitspraakdatum:10-07-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:            R-19/3131/TA

betreft:   [klager]          datum: 10 juli 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. T. Kocabas, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een voorgenomen beslissing van 11 maart 2019 van het hoofd van Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht te Balkbrug, verder te noemen de instelling, alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing

Het beroep betreft de voorgenomen beslissing van het hoofd van de instelling, inhoudende dat klager zal worden verplicht tot het ondergaan van een onvrijwillige geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 16b, aanhef en onder a, van de Bvt (verder: a-dwangbehandeling).

2. De beoordeling

Op 11 maart 2019 heeft het hoofd van de instelling kenbaar gemaakt dat hij voornemens is met ingang van 19 maart 2019 ten aanzien van klager een a-dwangbehandeling toe te passen. Op 12 maart 2019 is namens klager beroep tegen die voorgenomen beslissing ingesteld.
Tegen een voorgenomen beslissing als bedoeld in artikel 34d, eerste lid, van het Reglement verpleging ter beschikking gestelden staat geen beroep op grond van artikel 69, eerste lid, onder g, van de Bvt open. Enkel tegen een definitieve beslissing tot toepassing van a-dwangbehandeling, als bedoeld in artikel 16c, eerste lid, van de Bvt, kan op grond van artikel 69, eerste lid, onder g, Bvt rechtstreeks beroep worden ingesteld (vgl. RSJ 2 juli 2014, 14/1196/TA en 14/1256/TA). Klager kan daarom niet in zijn beroep worden ontvangen.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.M. Maanicus, voorzitter, mr. M.J.H. van den Hombergh en mr. drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 10 juli 2019

 

            secretaris         voorzitter

 

                       

 

 

 

 

 

 

Naar boven