Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 99/0029/TA tegemoetkoming C, 29 september 1999, beroep
Uitspraakdatum:29-09-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: C 99/29/TA tegemoetkoming

betreft: [klager] datum:29 september 1999

U I T S P R A A K

De beroepscommissie uit de sectie terbeschikkingstelling van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (BVT),

gelet op haar uitspraak d.d. 22 juli 1999 betreffende

[...], verder te noemen klager,

waarbij de beslissing omtrent de vraag of aan klager een tegemoetkoming, als bedoeld in artikel 68, vierde lid, in verbinding met artikel 66, zevende lid , van de BVT is geboden is aan-gehouden,

gehoord het hoofd van de dr. Henri van der Hoevenkliniek te Utrecht

stelt vast dat klager, ten laste van de voormelde inrichting, een geldelijke tegemoetkoming toekomt ten bedrage van f. 10,-- voor elke van de 10 dagen die hij in afzondering heeft doorgebracht, terwijl het hoofd van de inrichting(toen) in gebreke was de afzondering naar behoren te motiveren, derhalve in totaal f. 100,-- (honderd gulden).

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. N.A.M. Schipper, voorzitter, prof.dr. F.H.L. Beyaert en mr. N. Jörg, leden, in tegenwoordigheid van mr. C.F. Swart-Babbé, secretaris, op 29 september 1999.

secretaris voorzitter

Naar boven