Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1888/GA, 14 november 2003, beroep
Uitspraakdatum:14-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1888/GA

betreft: [klager] datum: 14 november 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 13 augustus 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 7 augustus 2003 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Rijnmond, locatie De Schie te Rotterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het maken van een discriminerende opmerking door een penitentiair inrichtingswerkster (p.i.w.-ster).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Voorts heeft hij nog aangevoerd dat het beklag alsnog niet-ontvankelijk dient te worden verklaard nu het, daargelaten de juistheid van klagers stelling, geenbeslissing van de directeur betreft.

3. De beoordeling
De uitlating van de betreffende p.i.w.-ster, zo al aannemelijk moet worden geacht dat zij die zou hebben gedaan, levert geen beklagwaardige beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw, op. De uitspraak van debeklagcommissie kan daarom niet in stand blijven en klager moet alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 14 november 2003

secretaris voorzitter

Naar boven