Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/2565/TA, 29 mei 2019, beroep
Uitspraakdatum:29-05-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:           R-19/2565/TA

betreft: [klager]                                    datum: 29 mei 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E.M. van Schaik, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 17 december 2018 van de beklagcommissie bij FPC De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,  alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.  Ter zitting van de beroepscommissie van 3 april 2019, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. E.M. van Schaik, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting […], jurist.  Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de beslissing van 28 maart 2018 tot separatie van klager (RV-2018/217). De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting

Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager meent dat zijn beroep gegrond moet worden verklaard. Klager stelt dat hij niets te maken had met de gevonden contrabande in de bestelling. Hij heeft dit direct bij het personeel aangegeven. Uit nader onderzoek is ook niet naar voren gekomen dat klager wel iets te maken heeft gehad met de contrabande. Klager begrijpt dan ook niet hoe hij openheid van zaken kan geven. Dit vormde de reden voor de opgelegde separatiemaatregel. Klager meent verder dat het voortduren van de maatregel niet redelijk is. Hij kan zich niet vinden in de opgelegde voorwaarden voor beëindiging van de maatregel. Klager moet in gesprek over de gevonden contrabande en de contacten met de toko. Klager heeft echter voortdurend openheid van zaken gegeven. Klager meent dat hij met zijn rug tegen de muur staat. Klager kan niet tegen onrecht, hij wordt dan agressief. Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. In de bestelling bij de toko die klager had geplaatst, is een mobiele telefoon gevonden. Er heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden, waarbij voorkomen moest worden dat de betrokkenen met elkaar in contact konden komen. Ook aan klager is een time-out opgelegd, maar vanwege zijn gedrag is dit conform zijn forensisch terugvalplan (FTP) omgezet naar een separatiemaatregel. De inrichting had de indruk dat klager niet met het personeel wilde spreken over wat er was gebeurd.

3.         De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het hoofd van de inrichting heeft naar aanleiding van de vondst van contrabande in een door klager geplaatste bestelling, klagers gedrag en gemoedstoestand na de mededeling dat hij zou worden ingesloten voor een time-out en gelet op klagers FTP, kunnen besluiten aan klager een maatregel van separatie op te leggen. De duur van de separatiemaatregel is niet onredelijk lang. Ook de aan de separatie verbonden voorwaarden zijn niet onredelijk. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, drs. M.R. Daniel MPM en mr. drs. L.C. Mulder MCM, leden,  in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris, op 29 mei 2019

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven