Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/1708/GA, 14 november 2003, beroep
Uitspraakdatum:14-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/1708/GA

betreft: [klager] datum: 14 november 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 30 juli 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 21 juli 2003 van de beklagcommissie bij de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de in de inrichting verstrekte maaltijden.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Zowel klager als de directeur heeft in beroep volhard in het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt.

3. De beoordeling
Klager beklaagt zich over de hoeveelheid en de kwaliteit van de aan hem uitgereikte maaltijden. Nu de klacht meer in het algemeen de maaltijden betreft, heeft deze geen betrekking op een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerstelid, van de Pbw. De uitspraak van de beklagcommissie kan daarom niet in stand blijven en klager moet alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag. Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter,mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 14 november 2003

secretaris voorzitter

Naar boven