Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1418/GA, 11 april 2019, beroep
Uitspraakdatum:11-04-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Zorgplicht  v

 

nummer:          R-18/1418/GA

betreft: [klager]            datum: 11 april 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 19 juli 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Esserheem, betreffende het feit dat er al vijf weken geen centrifuge op de afdeling is  alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep die in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. e beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven (Eh-2018-000277).
De beroepscommissie heeft de directeur in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten. Op 29 januari 2019 is een schriftelijke reactie van de directeur ontvangen. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De beoordeling

Klager klaagt erover dat al vijf weken geen centrifuge op de afdeling staat. De centrifuge blijkt kapot te zijn en het valt onder de zorgplicht van de directeur voor vervanging zorg te dragen. Klager is dan ook ontvankelijk in zijn klacht. Nu de directeur heeft aangegeven dat hij voor de vervanging zal zorgdragen, en wel door een wasmachine en wasdroger, zal de klacht als ongegrond worden aangemerkt.

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager ontvankelijk in zijn klacht, maar verklaart deze ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.C. Vogel, secretaris, op 11 april 2019.

 

secretaris        voorzitter

 

Naar boven