Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/2107/GB, 11 maart 2019, beroep
Uitspraakdatum:11-03-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-18/2107/GB

Betreft:            […]      datum: 11 maart 2019

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.P.R. Broers, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een op 22 oktober 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing. Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing tot beëindiging van zijn deelname aan een penitentiair programma (p.p.) ongegrond verklaard.

2.         De feiten

Klager is sinds 23 oktober 2017 gedetineerd. Hij nam deel aan een p.p. Op 11 juli 2018 is beslist tot beëindiging van deelname aan het p.p.

3.         De beoordeling

3.1.      In artikel 4 van de Pbw en de artikelen 7 en 9 van de Penitentiaire maatregel (Pm) zijn de voorwaarden opgenomen waaraan het penitentiair programma en de gedetineerde moeten voldoen.

3.2.      Blijkens klagers registratiekaart is de einddatum van zijn detentie als gevolg van een nieuw vonnis momenteel bepaald op 8 februari 2024. Klager komt op grond daarvan vooralsnog niet aanmerking voor deelname aan een p.p. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 11 maart 2019.

 

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven