Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-18/1190/GA, 19 februari 2019, beroep
Uitspraakdatum:19-02-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          R-18/1190/GA

betreft: [klager]            datum: 19 februari 2019

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van […], verder te noemen klaagster, gericht tegen een uitspraak van 12 juni 2018 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Zwolle, voor zover daarbij aan klaagster een tegemoetkoming is toegekend, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht. De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster om het beroep schriftelijk toe te lichten.  Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van de tegemoetkoming

De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 15,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klaagsters beklag betreffende een disciplinaire straf van opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel gedurende drie dagen, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven (Z1-2018-000252).

 

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klaagster heeft het beroep niet toegelicht.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

 

3.         De beoordeling

De beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming, nu voor een dag die ten onrechte op eigen cel moest worden doorgebracht een tegemoetkoming van € 7,50 is aangewezen. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard.

De beroepscommissie vernietigt de beslissing van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en kent klaagster een tegemoetkoming van € 22,50 toe.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond. Zij vernietigt de beslissing van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld en kent klaagster een tegemoetkoming van € 22,50 toe.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Waarden, voorzitter, J.G.A. van den Brand en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. J. Warntjes, secretaris, op 19 februari 2019.

                             

secretaris                                                                    voorzitter

 

 

Naar boven