Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 00/0766/GBC, 29 september 2000, beroep
Uitspraakdatum:29-09-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 00/766/GBC (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 29 september 2000

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW).

Door mr. J. Serrarens, advocaat te Maastricht, is namens [...], verder klager te noemen, beroep ingesteld tegen de beslissing van de selectiefunctionaris tot klagers plaatsing in het huis van bewaring (h.v.b.) van de extrabeveiligde inrichting (EBI) van de penitentiaire inrichting „Nieuw Vosseveld“ te Vught.
Bij uitspraak van 25 juli 2000 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing, na de selectiefunctionaris te hebben gehoord, zal bepalen of enigetegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel 68, zevende lid, PBW aan klager geboden is.

Bij brief van 12 september 2000 heeft de selectiefunctionaris zijn standpunt kenbaar gemaakt omtrent de aan klager toe te kennen tegemoetkoming.

Beoordeling
De selectiefunctionaris heeft aangegeven dat klager, naar aanleiding van de uitspraak van de beroepscommissie van 25 juli 2000, op 25 augustus 2000 is overgeplaatst naar het h.v.b. „Torentijd“ te Middelburg. Klager stonden gedurendezijn verblijf in de EBI (h.v.b.) minder faciliteiten ter beschikking en hij was aan meer beperkingen onderworpen in vergelijking met een verblijf in een regulier h.v.b.. De selectiefunctionaris acht een bedrag van fl. 5,- per dageen redelijke tegemoetkoming.

De beroepscommissie stelt vast dat de selectiefunctionaris op 25 april 2000 heeft beslist tot klagers plaatsing in de EBI (h.v.b.). Bij uitspraak van 25 juli 2000 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Klager is op25 augustus 2000 overgeplaatst naar het h.v.b. „Torentijd“.
Nu de gevolgen van het verblijf van klager in de EBI (h.v.b.) niet meer ongedaan zijn te maken, zal de beroepscommissie klager na te noemen tegemoetkoming toekennen.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van fl. 1000,-.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.J.P. Balkema, voorzitter, mr. T.M. Halbertsma en mr. G.J. te Loo, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 29 september 2000.

secretaris voorzitter

Naar boven