Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-18/766/SGA, 29 november 2018, schorsing
Uitspraakdatum:29-11-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

Nummer          : S-18/766/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 29 november 2018

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. M.C. Pedrotti namens,

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel.

Verzoeker vraagt – zo verstaat de voorzitter – om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 23 november 2018, inhoudende de terugplaatsing vanuit het plus- naar het basisprogramma (degradatie).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 26 november 2018 en van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 28 november 2018.

 

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

Uit de inlichtingen van de directeur komt  naar voren dat verzoeker wegens het vermoeden contrabande in te voeren een disciplinaire straf opgelegd heeft gekregen. Naar aanleiding van dit incident heeft de directeur besloten verzoeker terug te plaatsen naar het basisprogramma. Blijkens zijn beslissing heeft de directeur daarbij ook eerder negatief gedrag van verzoeker meegewogen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is de beslissing van de directeur voldoende gemotiveerd. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af. 

 

 

 

Naar boven