Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/2259/GA, 6 november 2003, beroep
Uitspraakdatum:06-11-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/2259/GA

betreft: [klager] datum: 6 november 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers heeft kennis genomen van een op 26 september 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 18 september 2003 van de alleensprekende beklagrechter bij het detentiecentrum Roermond, betreffende de bejegening van klager op 20 december 2002,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
In artikel 42 van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers is bepaald dat tegen een uitspraak van de beklagcommissie slechts beroep open staat voorzover de beklagcommissie in haar uitspraak heeft bepaald dat dit mogelijk is inverband met het principiële karakter van de klacht dan wel de eenheid van de uitspraken. In het voorliggende geval heeft de beklagrechter bepaald dat geen beroep openstaat.

De beroepscommissie dient klager derhalve niet-ontvankelijk te verklaren in zijn beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
op 6 november 2003

secretaris voorzitter

Naar boven