Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-1656, 13 november 2018, beroep
Uitspraakdatum:13-11-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-1656

betreft: [Klager]           datum: 13 november 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van [Klager], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 2 augustus 2018 van de beklagcommissie bij penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de eerdergenoemde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft het niet krijgen van vervangende recreatie op het moment dat de arbeid uitviel op 8 juni 2018 wegens personeelstekort, terwijl andere gedetineerden wel vervangende recreatie hebben gehad (IJ-2018-000439).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De beoordeling

Hetgeen in beroep is aangevoerd leidt naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard. Bij de andere gedetineerden die volgens klager wel vervangende recreatie aangeboden hebben gekregen zou het gaan om arbeidsongeschikte en gepensioneerde gedetineerden. Klager is arbeidsongeschikt noch gepensioneerd. Het impliciete beroep op het gelijkheidsbeginsel treft derhalve geen doel.

3.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie, met aanvulling van gronden.

4.         Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, J. Schagen MA en mr. A. van Waarden, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. de Groot, secretaris, op 13 november 2018.

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

Naar boven