Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-1052, 25 oktober 2018, beroep
Uitspraakdatum:25-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer:         R-1052

Betreft:            […]      datum: 25 oktober 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. W.B.O. van Soest, namens […], verder te noemen klaagster, gericht tegen een op 4 juni 2018 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, en van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft klaagsters verzoek tot overplaatsing naar de z.b.b.i. van de locatie Nieuwersluis afgewezen.

2.         De feiten

Klaagster is sinds 28 februari 2018 gedetineerd. Zij verblijft in de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) van de locatie Ter Peel.

3.         De standpunten

3.1.      Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht. De afstand van de locatie Ter Peel naar klaagsters familie in Rotterdam en haar opleidingsdagen in Rotterdam / Utrecht / Den Haag is onacceptabel. Dat de locatie Nieuwersluis, vlakbij Utrecht, beter bereikbaar is behoeft geen toelichting. Het volgen van een opleiding om de resocialisatie nuttig te maken blijkt vanuit de locatie Ter Peel onmogelijk. In de locatie Ter Peel is het hebben van een laptop voor zelfstudie niet mogelijk, zodat klaagster ook geen huiswerk kan maken.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Door de lange wachtlijsten is er geen plek voor klaagster in de z.b.b.i. van de locatie Nieuwersluis. Dat klaagster zich heeft ingeschreven voor opleidingen waarvan ze niet wist of zij die feitelijk wel kon volgen is voor haar eigen risico. De reclassering heeft niets opgemerkt over een eventuele opleiding. De afstand van Ter Peel naar Rotterdam is 2 uur en 16 minuten met het openbaar vervoer en 1 uur en 40 minuten met de auto. Verspreid over een weekend is dat niet onacceptabel.

4.         De beoordeling

4.1.      Klaagster heeft om overplaatsing verzocht om dichterbij haar familie in Rotterdam en dichterbij opleidingsdagen in de Randstad gedetineerd te zijn. Uit het selectieadvies blijkt voorts dat klaagsters vestigingsadres in Rotterdam is, zodat plaatsing in dat arrondissement dan wel een aanpalend arrondissement op grond van artikel 25, zevende lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden is aangewezen.

4.2.      De selectiefunctionaris heeft echter aangevoerd dat er in de locatie Nieuwersluis geen plaats beschikbaar is en dat er een lange wachtlijst is. Klaagsters invrijheidstelling nadert. Plaatsing op een lange wachtlijst acht de beroepscommissie daarom niet aangewezen. Gelet hierop zal zij het beroep ongegrond verklaren.

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, mr. A.T. Bol en J.G.A. van den Brand, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 25 oktober 2018.

 

 

 

            secretaris         voorzitter

Naar boven