Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3424/GA, 30 april 2018, beroep
Uitspraakdatum:30-04-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

nummer:          17/3424/GA

betreft: [klager]            datum: 30 april 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van [klager], verder te noemen klaagster, gericht tegen een uitspraak van 11 september 2017 van de beklagcommissie bij de bij de locatie Zwolle, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster om het beroepschrift schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

De beklagen betreffen het openen van een geprivilegieerd poststuk (Z1-2017-422).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard zonder toekenning van compensatie op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De beoordeling

De beroepscommissie kan zich niet vinden in de beslissing van de beklagcommissie om aan klaagster geen tegemoetkoming toe te kennen. Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie dient bij het ten onrechte openen van geprivilegieerde post een tegemoetkoming van € 5,= te worden toegekend. In het onderhavige geval is niet gebleken van gronden om hiervan af te wijken. Het beklag zal dan ook gegrond worden verklaard en aan klaagster zal een tegemoetkoming van € 5,= worden toegekend.

3.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, voor zover dit is gericht tegen het niet toekennen van een tegemoetkoming, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klaagster een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Smeijers, secretaris, op 30 april 2018.

 

          

                   secretaris  voorzitter

 

Naar boven