Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-302, 5 september 2018, schorsing
Uitspraakdatum:05-09-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          : S-302

Betreft : [verzoeker]    datum: 5 september 2018

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door [A] waarin [A] om schorsing verzoekt, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van een aan [B] opgelegde disciplinaire straf.

 

1.         De beoordeling

Nu ondanks navraag van de voorzitter niet is gebleken dat [A] gemachtigd is om namens [B] voornoemd verzoek in te dienen, kan [B] thans (nog) niet worden ontvangen in zijn verzoek.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

 

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van bc. L. Vis-van Alff, secretaris, op 5 september 2018.                                                     

 

secretaris         voorzitter

Naar boven