Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-243, 22 oktober 2018, beroep
Uitspraakdatum:22-10-2018

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

nummer:          R-243

betreft: [klager]            datum: 22 oktober 2018

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. M.M.J.P. Penners, namens […], verder te noemen klager, gericht tegen een uitspraak van 1 februari 2018 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Roermond, alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter

Het beklag betreft, kort gezegd, het op zaterdag te laat uitsluiten voor de recreatie en in het bijzonder op 5 januari 2018 (25 minuten te laat) en 7 januari 2018 (11 minuten te laat) (R-2018-13).

De beklagrechter heeft klager kennelijk niet ontvankelijk in zijn klaagschrift verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2.         De standpunten van klager en de directeur

Klager heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt nader toegelicht.

Iedereen behalve klager wordt te laat uitgesloten. Afdeling D (de beroepscommissie begrijpt: de afdeling van klager) is altijd te laat. De verloren bezoektijd wordt niet gecompenseerd.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3.         De beoordeling

De directeur heeft niet weersproken dat klager op 5 januari 2018 en 7 januari 2018 te laat is uitgesloten. De beroepscommissie verklaart het beroep derhalve gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A. van Waarden, voorzitter, J.G.A. van den Brand en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van

mr. R. Smeijers, secretaris, op 22 oktober 2018.

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

 

Naar boven